Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\pn\httpdocs\index.php on line 6
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต1
หน้าหลัก Download ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จดหมายเปิดผนึก News talk จาก ผอ.เขต ทวงงาน รร.ในสังกัด ปฏิทินปฏิบัติงาน ผอ.สพป.สท.1 ปฏิทินปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป.สท.1 ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้ มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

:: กลุ่มนโยบายและแผน สพท.สท.1::

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\pn\httpdocs\include\menu_left.php on line 10

  กลุ่มงานในสังกัด สพป.สท.1

  ร.ร.ในเขตอำเภอเมือง

  ร.ร.ในเขตอำเภอกงไกรลาศ

  ร.ร.ในเขตอำเภอคีรีมาศ

  ร.ร.ในเขตอำเภอบ้านด่านฯ

  สถานศึกษาเอกชน

  หน่วยงานสำคัญ

  เว็บไซต์การศึกษา


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\pn\httpdocs\index.php on line 80
ให้ข้าราชการครูตามบัญชีรายชื่อนี้ไปรับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1,2 ได้ที่กลุ่มบริหารงนาบุคคล
   

ให้ข้าราชการครูตามบัญชีรายชื่อนี้ไปรับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1,2
ได้ที่กลุ่มบริหารงนาบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
รายชื่อข้าราชการครูและบุค

[ ผู้อ่าน 139 คน ]     17 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
ประกาศบัญชีรายละเอียดข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ประกาศบัญชีรายละเอียดข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เอกสาร
[ ผู้อ่าน 537 คน ]     11 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
ขอเชิญร่วมเข้าร่วมรับฟังการเสาวนา"มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่21"
   
[ เอกสารเพิ่มเติม ] [ ผู้อ่าน 95 คน ]     09 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
ประกาศถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกหัวหน้าศูนย์อำเภอเมืองสุโขทัย
   เนื่องจาก นายภานุวัชร  อินทรโชติ ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกหัวหน้าศูนย์อำเภอเมืองสุโขทัย หมายเลย ๑  ขอถอนสิทธิในการรับเลือก  ทำให้เหลือผู้สมัครเพียงคนเดียว จึงไม่ต้องจัดให้มีการเลือกหัวหน้า
[ ผู้อ่าน 157 คน ]     03 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ครั้งที่ 2)
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก จัดอบรบเชิงปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) ( [ ผู้อ่าน 121 คน ]     31 มีนาคม 2557   อ่านต่อ >>>

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\pn\httpdocs\index.php on line 235

Copyright ® 2007 Sukhothai1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ โทร 0-5561-16180, 0-5561-6181 โทรสาร 0-5561-3460
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ master@sukhothai1.go.th
wave_1827@hotmail.com มนตรี ชัยชราแสง tel 083-2191679 (wave)